חזרה

סילבוס

מספר קורס 1884-0202-01
שם הקורס ייזום והקמת עסקים חברתיים
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
יזמות
מרצה גב' ג'קי רוזנבלוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jackieg@post.tau.ac.il
שעות קבלהשני 19:00 - 18:00
בניין: רקנאטי ניהול , חדר: 318
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתועסקים חברתיים וחברות אימפקט מושכים תשומת לב בעידן הנוכחי בו המקורות הפילנתרופיים מדלדלים והמעורבות? של המדינה בפתרון בעיות חברתיות מצטמצמת. לתוך הפעל הזה צומחים עסקים חברתיים בעלי ?שורה תחתונה כפולה? עסקית וחברתית. העסקים החברתיים מזהים בעיה חברתית כהזדמנות ומיצרים פתרונות המבוססים על מודלים עסקיים ברי קיימא שאינם תלויים בפילנתרופיה או בכספי מדינה כדי להתקיים. בדרך זו נוצר מודל עסקי- חברתי המאפשר פתרון בעיות חברתיות וסביבתיות שללא העסק החברתי לא היו נפתרות.

במסגרת הקורס נלמד על התפתח תחום העסקים החברתיים, נפגוש פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות בארץ ובעולם ונדבר על הדילמות שעומדות בפני העסקים החברתיים ובעיקר איך מאזנים בין המטרה החברתית לעסקית. באמצעות מרצים אורחים, פתרון קייסים והרצאות ילמדו הסטודנטים בקורס תחום זה, יבינו מהו עסק חברתי ובמה הוא שונה מעסק רגיל ומעמותה וילמדו לפתח תוכנית עסקית לעסק חברתי.

במהלך הקורס נבחן את הנושאים הבאים:
? הגדרה ? האם יש צורך להגדרה פורמלית ומהן ההגדרות המקובלות בעולם לעסק חברתי? מהם המודלים השונים של עסקים חברתיים?
? מימון ? איך עסקים חברתיים מממנים את עצמם?
? מדידה והערכה ? איך מודדים אימפקט בעסק חברתי
? ניהול ? איך מנהלים עסק עם ?שורה תחתונה כפולה? ?

הסטודנטים בקורס יפתחו רעיון ראשוני של עסק חברתי ו/או יעבדו עם עסק חברתי קיים, באמצעותם יתרגלו את הנושאים שידונו בכיתה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00