חזרה

סילבוס

מספר קורס 2172-1620-01
שם הקורס יידיש למתחילים
יחידה אקדמית יחידות מיוחדות -
לימודי שפות
מרצה מר דניאל בירנבאוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: birnbaumlevi@yahoo.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 8
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-16:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לפתח את היכולת של הסטודנט להבין יידיש וגם להתבטא באופן פעיל בדיבור ובכתב. סטודטים נדרשים להשתתף באופן פעיל בשיעור, לקרוא טקסטים, ללמוד ולשנן אוצר מילים, להכין שיעורי בית, ולכתוב חיבורים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית
בחינת ביניים

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00