חזרה

סילבוס

מספר קורס 2172-2620-01
שם הקורס יידיש למתקדמים
יחידה אקדמית יחידות מיוחדות -
לימודי שפות
מרצה מר דניאל בירנבאוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: birnbaumlevi@yahoo.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 8
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-20:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-20:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בשנה השנייה, ממשיכים את הקו של השנה הראשונה עם דגש על דיבור בשיעור, וכתיבת חיבורים.
מתרגלים ביתר שאת נושאים מוכרים כמו פעלים עם קידומת, פעלים רפלקסיביים, ושימוש במושא עקיף וישיר. סטודנטים נדרשים לקרוא טקסטים יותר מאתגרים ונחשפים למבנים כמו משפט סביל, ומשפט תנאי. אוצר המילים מתרחב ויכולת ביטוי עצמי מתקדמת.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית
בחינת ביניים

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםיידיש למתחילים (21721620)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00