חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2549-02
שם הקורס ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' עדי ברזלצרו קשר
מרצה פרופ' דינורה מורבינסקיצרו קשר
מרצה פרופ' אורנה שטייןצרו קשרלרשימת הסגל המלאה
צור קשר דוא"ל: adibarzel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: הנהלת בינוי
צור קשר דוא"ל: dino@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: ornaes@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 319
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 014
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 014
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור:

1. מבנה, דינמיקה, אריזה ושכפול של DNA; מבנה ותכונות של RNA; נזקי DNA ותיקונם.

2. תהליך השעתוק; בקרת שעתוק בפרוקריוטים ואאוקריוטים; פקטורי שעתוק; בקרת ביטוי גנים באמצעות
כרומטין, אפיגנטיקה

3. תהליך השיחבור ובקרתו; עיבוד mRNA אאוקריוטי; בדיקת איכות mRNA ויציבותו, RNA רגולטורי
ומנגנוני הבקרה; ריבוזומים, הצופן הגנטי, תהליך התרגום ובקרתו בפרוקריוטים ואאוקריוטים

4. שיטות ניסוי בביולוגיה מולקולרית מודרנית; OMICS ; שיבוט גנים; ווקטורי ביטוי; הנדסה גנטית; תרפיה
גנטית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לביולוגיה א' (04551512) +ביוכימיה (04552548)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00