חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3344-01
שם הקורס אופציות ומכשירים עתידיים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר רועי צוקרמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: royz@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 456
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 18:45-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

קורס מתקדם בנושא אופציות, מכשירים עתידיים ובמכשירים פיננסים נגזרים אחרים. הקורס מתמקד בתמחור ניירות ערך אלה ובשימוש שניתן לעשות בהם לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף דן הקורס במודלים הכלכליים והמתימטיים עליהם מבוססות שיטות התמחור, במגבלות התיאורתיות והאמפיריות של המודלים ובאסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (12312410)


tau logohourglass00:00