חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3930-01
שם הקורס אסטרטגיה שיווקית גלובלית
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' יחיאל זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jziv1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 18/10/2020 - 04/12/2020
יום ו
שעות 09:15-12:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

חברות עסקיות פועלות היום בסביבה בינלאומית דינמית שמאופיינת בהשפעות של התפשטות נגיפים, שינויי אקלים ומאבקים פוליטיים וכלכליים. הלקוחות והמתחרים יכולים להגיע ממדינות שונות בעולם והמודלים העסקיים משתנים לעתים קרובות כתוצאה מהתקדמות טכנולוגית ושינויים בסביבה העסקית. ההתפתחויות בעולם הגלובלי והדיגיטלי יוצרות אתגרים והזדמנויות חדשות.

מטרות הקורס כוללות שיפור ההבנה של ההתפתחויות הגלובליות על החשיבה העסקית ושיפור היכולת לחשוב בצורה אסטרטגית על נושאים בשיווק גלובלי. פיתוח יכולת בניה ויישום של תכניות בשווקים בינלאומיים כולל משא ומתן ועבודה עם שותפים אסטרטגיים. רכישת ידע והבנה של הסביבה העסקית הבינלאומית, המהלכים התחרותיים של חברות שונות, ההבדלים בין שווקים והאסטרטגיות המתאימות לשווקים שונים. הקורס מאפשר לתרגל אבחון וניתוח בעיות של תכנון ובקרה בשיווק גלובלי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00