logo מידע למתעניינים/מועמדים logo 
חישוב ציוני קבלה
ניתן לבצע את הפעולות הבאות:  נא לבחור את סוג הציון המבוקש, ולהזין את נתוני החישוב  
ציון התאמה
ממוצע בגרות מותאם
ציון פסיכומטרי

לחישוב על פי ציון גמר מכינה יש להקיש כאן
לחישוב התאמה ניהול יש להקיש כאן