logo מידע למתעניינים/מועמדים logo 
חישוב ציוני קבלה לפי מכינה
ניתן לבצע את הפעולות הבאות:  נא לבחור את סוג הציון המבוקש, ולהזין את נתוני החישוב  
ציון התאמה לפי מכינה
ציון גמר מכינה (ללא בונוסים)
ציון פסיכומטרי

לחישוב על פי ממוצע בגרות מותאם יש להקיש כאן
לחישוב התאמה ניהול יש להקיש כאן