logo מידע למתעניינים/מועמדים logo 
חישוב ציוני קבלה לפי מכינה
ניתן לבצע את הפעולות הבאות:  נא לבחור את סוג הציון המבוקש, ולהזין את נתוני החישוב  
ציון התאמה לפי מכינה
ציון גמר מכינה (ללא בונוסים)
ציון פסיכומטרי

לחישוב על פי ממוצע בגרות מותאם יש להקיש כאן