tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-3808   קב': 01Physics Laboratory C- sem.A
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בק-סבטיצקי שרה חיהמעבדהפיזיקה-שנקר109א09:00-12:00 א'
פרופ' סוכובסקי חיים
פרופ' בק-סבטיצקי שרה חיהמעבדהפיזיקה-שנקר109א13:00-16:00 א'
פרופ' סוכובסקי חיים
פרופ' בק-סבטיצקי שרה חיהמעבדהפיזיקה-שנקר109ד09:00-12:00 א'
פרופ' סוכובסקי חיים
פרופ' בק-סבטיצקי שרה חיהמעבדהפיזיקה-שנקר109ד13:00-16:00 א'
פרופ' סוכובסקי חיים
  מעבדה א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00