tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4231   קב': 01סמינר מחקרי תלמידים בחלקיקים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גלר מיכאלסמינראודיטו. מלמד006ה10:00-12:00 א'
  סמינר א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00