tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4420   קב': 01סמינר מחקרי באסטרופיזיקה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר הרכבי יאירסמינראודי.הולצבלט007ד14:00-16:00 ב'
  סמינר ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00