tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-4872   קב': 01אסטרו-קפה א': דיונים בתוצאות חדשות מכתבי עת
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מעוז דניסמינרקפלון312ב11:10-11:40 א'
סמינרקפלון103ב11:10-11:40 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00