tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-2009   קב': 01מכניקת הרצף גאופיזית - זורמים
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' חפץ אילשיעור ותרגילקפלון118ג13:00-15:00 א'
שיעור ותרגילקפלון118ד14:00-15:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00