tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0341-4007   קב': 01מבוא לשכבת הגבול האטמוספירית
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אלפרט פנחסשיעור ותרגילקפלון205ה15:00-17:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00