tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0349-4288   קב': 01סמינר מחלקתי
אחת לשבועייםמדעים מדויקים/גאוגרפיה וסביבת האדם
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  קולוקויוםיד אבנר115ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00