tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-1811   קב': 01מעבדה בפיסיקה א1'
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לחיני יואבמעבדהקפלון101ב13:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00