tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-4052   קב': 01נושאים נבחרים בכימיה סינתטית אורגנית וביואורגנית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פורטנוי משהשיעורפיזיקה-שנקר105ב09:00-11:00 ב'
פרופ' שבת דורון
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00