tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0351-4409   קב': 01ראגנטים נבחרים בכימיה אורגנית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רוזן שלמהשיעוררב-תחומי הנד315ה11:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00