tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-3328   קב': 01סמינר בתורת המספרים
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רודניק זאבסמינרשרייבר מתמטי007ד12:00-14:00 א'
סמינר א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00