tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-1118   קב': 01מתמטיקה בדידה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' כהן גילשיעורגילמן223א12:00-14:00 א'
פרופ' להב אורי
פרופ' פלדמן מיכל
פרופ' כהן גילשיעוראודיטור' לב009ב17:00-19:00 א'
פרופ' להב אורי
פרופ' פלדמן מיכל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00