tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-3123   קב': 01היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שדמי תומרשיעוררב-תחומי הנד315ה13:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00