tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-3312   קב': 01רשתות קונבולוציה עמוקות
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בני יניבשיעורצ'ק פוינט001ה10:00-12:00 ב'
מר שהרבני טל
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3312   קב': 02רשתות קונבולוציה עמוקות
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בני יניבתרגילצ'ק פוינט001ה12:00-13:00 ב'
מר שהרבני טל
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00