tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4154   קב': 01אלגוריתמים למידול, ייצור והדפסת גופים תלת מימדיים
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברמנו עמיתשיעורשרייבר מתמטיקה008ג13:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00