tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4216   קב': 01נושאים מתקדמים בסינתזה ריאקטיבית ויישומה בהנדסת תוכנה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מעוז שחרשיעורכיתות דן דוד201ב10:00-13:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00