tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0372-4010   קב': 01מתמטיקה במימון: נושאים נבחרים ויישומים
מדעים מדויקים/מגמה למתמטיקה שימושית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברגר אריקשיעורקפלון324א16:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00