tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-2549   קב': 01ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברזל עדישיעורבריטניה005ב10:00-12:00 ב'
ד"ר וורצל עומרי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' שטיין-אלרואי אורנה
ד"ר ברזל עדישיעורבריטניה005ה10:00-12:00 ב'
ד"ר וורצל עומרי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' שטיין-אלרואי אורנה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2549   קב': 02ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברזל עדישיעורבריטניה014א10:00-12:00 ב'
ד"ר וורצל עומרי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' שטיין-אלרואי אורנה
ד"ר ברזל עדישיעורבריטניה014ג10:00-12:00 ב'
ד"ר וורצל עומרי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' שטיין-אלרואי אורנה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00