tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0910-1010   קב': 01מבוא לבריאות סביבתית
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אובולסקי אורישיעורלמודי הסביבה013Bד12:00-15:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00