tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0341-2221   קב': 01מבוא לכימיה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר סגל רוזנהי מיכלשיעור ותרגילכיתות דן דוד001ב11:00-13:00 א'
שיעור ותרגילכיתות דן דוד002ה11:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00