tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0542-1810   קב': 01מכניקה של חלקיקים
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' זמיר אלהשיעור ותרגילולפסון הנדסה001א08:00-10:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה001ג14:00-16:00 ב'
גב' קליין עמית אשרתשיעור ותרגילולפסון הנדסה001ג16:00-17:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה001ג17:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00