tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0553-7000   קב': 01אתיקה מעשית לתלמידי הנדסה ומדעים
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גנות ישראלשיעורד16:00-19:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00