tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0910-1500   קב': 01פרקים נבחרים באקולוגיה
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גרונטמן מיכלשיעורב18:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00