tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0910-4033   קב': 01ביו הנדסה סביבתית
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולברג אלכסנדרשיעורד08:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00