tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0662-1757   קב': 01חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה
רוח/התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שניר איתישיעורגילמן326ב16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00