tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 01מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מעוז דנישיעוראודיטור' לב009א10:00-12:00 א'
שיעוראודיטור' לב009ג10:00-11:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 02מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ערו מוחמדתרגילפיזיקה-שנקר104ה09:00-10:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 03מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ערו מוחמדתרגילפיזיקה-שנקר104ה08:00-09:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1838   קב': 04מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ערו מוחמדתרגילפיזיקה-שנקר104ד08:00-09:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00