tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-3292   קב': 01יסודות באלגברה קומוטטיבית
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אנטין אלכסיישיעורשרייבר מתמטי007א12:00-13:00 א'
שיעורשרייבר מתמטי008ה11:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-3292   קב': 02יסודות באלגברה קומוטטיבית
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פופוב אלכסנדרתרגילפיזיקה-שנקר105ה18:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00