tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0542-2200   קב': 01מכניקת המוצקים (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר הלוי עומרשיעור ותרגילב10:00-12:00 א'
פרופ' קרילוב ויאצסלב
מר הלוי עומרשיעור ותרגילב12:00-13:00 א'
פרופ' קרילוב ויאצסלב
מר הלוי עומרשיעור ותרגילד10:00-12:00 א'
פרופ' קרילוב ויאצסלב
מר הלוי עומרשיעור ותרגילד12:00-13:00 א'
פרופ' קרילוב ויאצסלב
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-2200   קב': 02מכניקת המוצקים (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שרמן דבשיעור ותרגילולפסון הנדסה238ב08:00-10:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה238ד08:00-10:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה238ד10:00-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00